Aanpassingen confectieschoenen


Soms is het mogelijk bepaalde voetklachten op te lossen d.m.v. aanpassingen aan confectieschoenen al dan niet gecombineerd met steunzolen.

Mogelijke aanpassingen

  • compensatie van kleine beenlengteveschillen
  • stabiliteitsverbeteringen door aanpassingen van het steunvlak
  • afwikkelvoorzieningen om de stapafwikkeling te ontlasten
  • aanpassingen aan het bovenwerk (schacht)
  • oprekken van het bovenleder
  • zoolverstijving
  • bufferhak

Niet elke confectieschoen komt in aanmerking voor elke orthopedische aanpassing.

Graag geven wij U hierover ons advies!